Khách sạn Ninh Kiều 2.

– Các giáo trình chuyên ngành. – Các tạp chí, sách báo chuyên ngành. – Tổng cục du lịch Việt Nam. – Các trang web về du lịch. Phương pháp phân tích số liệu: Để phân tích các số liệu của đề tài, em ...Read More

Những người tị nạn hoặc sống du mục

 Những người quá cảnh không chính thức nhập cư vào một nước, chẳng hạn những hành khách máy bay chỉ ở trong phòng chờ chuyển tiếp trong một thời gian ngắn, hoặc những hành khách tàu thủy không được phép lên bờ, bao ...Read More

Kinh doanh dịch vụ thông tin du lịch

Kinh doanh dịch vụ thông tin du lịch gồm nhiều dạng khác nhau: Dạng đơn giản nhất là các du lịch môi giới tìm địa chỉ, thông tin về giá cả … Dạng cao hơn là các dịch vụ tư vấn về các lĩnh ...Read More

Những cảnh đẹp của xứ Huế ngày nay

Cùng với 15 thắng cảnh nói trên, 5 cảnh đẹp Huế dưới đây cũng rất xứng đáng lọt vào danh sách “20 cảnh đẹp Huế đô” hiện nay. Đầu tiên, phải kể đến hệ thống nhà vườn của Huế, đặc biệt là ở vùng ...Read More